Добре дошли в ЗОНА СЕРВИЗИ!
  Каталог

  0

   Софтуер

    


   !!!Ако свалянето не започне веднага, вероятно браузъра Ви има защита от потенциално опасни файлове. Моля, сменете браузъра, който ползвате. 


   Актуални версии на софтуера


   Fobos Gas          

    

   Версия: 1.99.1.1249

   Размер: 130.8 mb    

   Дата: 11.12.2020 г. 

                                

   Съвместим хардуер: всички

    

   Ако компютърът ви е свързан към интернет, при стартиране на софтуера се извършва автоматична проверка за актуализации

   Решен проблема с по-старите компютри и забиване на програмата и комуникацията при работа с операционната система (Win XP и Win7)

   Добавена Нова функциовалност във версията:

   Подобрена ефективност на опресняване на контролите в графичния интерфейс с цел облекчаване на натоварването на системата.

   Добавена е отметка да изключване на защита от свръхналягане във версии 1.40 и по-високи на firmware. Функцията трябва да се ползва много внимателно и се препоръчва само за турбо коли!!!;

   В списъка на версиите на firmware, който може да се зареди и поддържа са включени и тестовите версии, които са отбелязани като такива и ако инсталаторът реши може да ги зареди.

   Коригирана функция обогатяване при ускорение.

   Направени са три нива на бързодействие на газов трим по ОБД .

   Добавен е мини ОБД скенер за следните параметри:

            - темп. на вода

            - MAP

            - Ъгъл на запалване

            - MAF

            - Абс. поз. на др. клапа

            - Налягане на горивото(бензина)

            - Информация от ламбда сондите.

   Добавен е списък на грешки за изтриване като може да се избират само грешки от смесообразуване. Ситевата предприема опит за изтриване само на грешките от смесообразуване само, ако е избрана опцията "Нулиране Грешки Смес"!

   Добавена е грешка "Високо напрежение на Акумулатор".

   Компютри с хардуерна версия (Fobos1+ HW1.11, Fobos 5RL HW1.42 и 1.43) е добавена функция за управление на система за омасляване на клапаните директно от програмируем изход Самата електрона система за омасляване ще е налична в магазина за продажба.

   Добавени са отделни таблици за ОБД задание при наличие на 2 банки.

   В интерфейса на PC програмата са направени промени които да осигурят необходимия интерфейс за поддръжка на новите функции.

    

   Системни изисквания

   Операционна система: Windows XP / Windows VIsta / Windows 7/ Windows 8/ Windows 10


   Fobos NEXT          

    

   Версия: 1.36.1.1144

   Размер: 41.1 mb

   Дата: 16.01.2018 г.

                                

   Съвместим хардуер: HW 3.0 за 4 и 8 цил.; HW 10.1 за 4 и 8 цил.; HW 2.50, 2.51 за 4 цил.

    

   Ако компютърът ви е свързан към интернет, при стартиране на софтуера се извършва автоматична проверка за актуализации

   Системни изисквания

   Операционна система: Windows 98 / Windows 2000 / Windows XP / Windows VIsta / Windows 7

   Софтуер за препрограмиране на комуникациония кабел за работа с Windows 8 може да свалите от тук, а описанието от тук.


    

   Хронология на софтуерните версии и промени

   Fobos Gas          

    

   Версия: 1.99.1.1249

   Размер: 130.8 mb    

   Дата: 11.12.2020 г. 

                                

   Съвместим хардуер: всички

    

   Ако компютърът ви е свързан към интернет, при стартиране на софтуера се извършва автоматична проверка за актуализации

   Решен проблема с по-старите компютри и забиване на програмата и комуникацията при работа с операционната система (Win XP и Win7)

   Добавена Нова функциовалност във версията:

   Подобрена ефективност на опресняване на контролите в графичния интерфейс с цел облекчаване на натоварването на системата.

   Добавена е отметка да изключване на защита от свръхналягане във версии 1.40 и по-високи на firmware. Функцията трябва да се ползва много внимателно и се препоръчва само за турбо коли!!!;

   В списъка на версиите на firmware, който може да се зареди и поддържа са включени и тестовите версии, които са отбелязани като такива и ако инсталаторът реши може да ги зареди.

   Коригирана функция обогатяване при ускорение.

   Направени са три нива на бързодействие на газов трим по ОБД .

   Добавен е мини ОБД скенер за следните параметри:

            - темп. на вода

            - MAP

            - Ъгъл на запалване

            - MAF

            - Абс. поз. на др. клапа

            - Налягане на горивото(бензина)

            - Информация от ламбда сондите.

   Добавен е списък на грешки за изтриване като може да се избират само грешки от смесообразуване. Ситевата предприема опит за изтриване само на грешките от смесообразуване само, ако е избрана опцията "Нулиране Грешки Смес"!

   Добавена е грешка "Високо напрежение на Акумулатор".

   Компютри с хардуерна версия (Fobos1+ HW1.11, Fobos 5RL HW1.42 и 1.43) е добавена функция за управление на система за омасляване на клапаните директно от програмируем изход Самата електрона система за омасляване ще е налична в магазина за продажба.

   Добавени са отделни таблици за ОБД задание при наличие на 2 банки.

   В интерфейса на PC програмата са направени промени които да осигурят необходимия интерфейс за поддръжка на новите функции.

    

   Системни изисквания

   Операционна система: Windows XP / Windows VIsta / Windows 7/ Windows 8/ Windows 10


   Fobos Gas          

    

   Версия: 1.98.1.1246 

   Размер: 130.1 mb    

   Дата: 14.10.2020 г. 

                                

   Съвместим хардуер: всички

    

   Ако компютърът ви е свързан към интернет, при стартиране на софтуера се извършва автоматична проверка за актуализации

   Системни изисквания

   Операционна система: Windows 98 / Windows 2000 / Windows XP / Windows VIsta / Windows 7

   Софтуер за препрограмиране на комуникациония кабел за работа с Windows 8 може да свалите от тук, а описанието от тук.

   Fobos Gas          

    

   Версия: 1.97.4.1244 

   Размер: 126.8 mb    

   Дата: 28.02.2020 г. 

                                

   Съвместим хардуер: всички

    

   Ако компютърът ви е свързан към интернет, при стартиране на софтуера се извършва автоматична проверка за актуализации

   Системни изисквания

   Операционна система: Windows 98 / Windows 2000 / Windows XP / Windows VIsta / Windows 7

   Софтуер за препрограмиране на комуникациония кабел за работа с Windows 8 може да свалите от тук, а описанието от тук.

   Промяна в начина по който приложението реагира при динамично опресняване на компютърната конфигурация.

   Fobos Gas          

    

   Версия: 1.97.1.1241 

   Размер: 126.4 mb    

   Дата: 19.04.2019 г. 

                                

   Съвместим хардуер: всички

    

   Ако компютърът ви е свързан към интернет, при стартиране на софтуера се извършва автоматична проверка за актуализации

   Системни изисквания

   Операционна система: Windows 98 / Windows 2000 / Windows XP / Windows VIsta / Windows 7

   Софтуер за препрограмиране на комуникациония кабел за работа с Windows 8 може да свалите от тук, а описанието от тук.


   Fobos Gas          

    

   Версия: 1.97.1.1239 

   Размер: 126.4 mb    

   Дата: 26.02.2019 г. 

                                

   Съвместим хардуер: всички

    

   Ако компютърът ви е свързан към интернет, при стартиране на софтуера се извършва автоматична проверка за актуализации

   Версия FobosGas-1.97.1.1240 “заобикаля” проблем на 32-битовия драйвер (Windows 7) на FTDI за виртуален COM порт! Поради тази причина,когато бъде открит комуникационен кабел с FTDI чип, то той се използва с драйверите за директен достъп, а не като виртуален COM!

   Ако компютърът ви е свързан към интернет, при стартиране на софтуера се извършва автоматична проверка за актуализации

   Системни изисквания

   Операционна система: Windows 98 / Windows 2000 / Windows XP / Windows VIsta / Windows 7

   Софтуер за препрограмиране на комуникациония кабел за работа с Windows 8 може да свалите от тук, а описанието от тук.


   Fobos Gas          

    

   Версия: 1.97.1.1238 

   Размер: 123 mb    

   Дата: 16.01.2018 г. 

                                

   Съвместим хардуер: всички

    

   Ако компютърът ви е свързан към интернет, при стартиране на софтуера се извършва автоматична проверка за актуализации

   Системни изисквания

   Операционна система: Windows 98 / Windows 2000 / Windows XP / Windows VIsta / Windows 7

   Софтуер за препрограмиране на комуникациония кабел за работа с Windows 8 може да свалите от тук, а описанието от тук.


   Fobos NEXT          

    

   Версия: 1.36.1.1144 

   Размер:  41.1 mb    

   Дата: 16.01.2018 г. 

                                

   Съвместим хардуер: HW 1.20 за 4 и 6 цил.; HW 2.50, 2.51 за 4 цил.; HW 3.0 за 4 и 8 цил.; HW 10.1 за 4 и 8 цил.

    

   Ако компютърът ви е свързан към интернет, при стартиране на софтуера се извършва автоматична проверка за актуализации

   Системни изисквания

   Операционна система: Windows 98 / Windows 2000 / Windows XP / Windows VIsta / Windows 7

   Софтуер за препрограмиране на комуникациония кабел за работа с Windows 8 може да свалите от тук, а описанието от тук.


   Fobos Gas          

    

   Версия: 1.95.1.1235 

   Размер: 116.4 mb    

   Дата: 29.05.2017 г. 

                                

   Съвместим хардуер: всички

   Промени:

   Добавена е поддръжка на Bluetooth кабел.

    

   Ако компютърът ви е свързан към интернет, при стартиране на софтуера се извършва автоматична проверка за актуализации

   Системни изисквания

   Операционна система: Windows 98 / Windows 2000 / Windows XP / Windows VIsta / Windows 7

   Софтуер за препрограмиране на комуникациония кабел за работа с Windows 8 може да свалите от тук, а описанието от тук.


   Fobos Gas          

    

   Версия: 1.91.1.1232 

   Размер: 116.4 mb    

   Дата: 10.04.2017 г. 

                                

   Съвместим хардуер: всички

   Промени:

   Добавена е поддръжка на нов комбиниран сензор: "5-T-MAPGAS 12v Fujikura"

   Добавена са четири нови индикатора в главната форма за следните случаи:

      Допълнително впръскване;

      Филтър за чувствителност на допълнителното впръскване;

      Филтър за обогатяване при ускорение;

   Добавяне на бензин

   Добавен е 'Филтър на паразитно допълнителното впръскване' към формата 'Стратегии за впръскване' от 'Допълнителни'- те настройки;

   Изцяло е ревизирана системата за автоматично обновяване, с възможност за добавяне на нови адреси, имена и пароли в криптиран вид;

   Осигурена е възможност за обновяване на firmware на комуникационния USB кабел;

   Нови версии на firmware на газовите контролери:

      Fobos1+R 1.10 - 1.24.1.095;

      Fobos4R 2.5x - 1.24.1.045;

      Fobos5 3.00 - 1.24.1.096;

      Fobos5RL 1.2x/1.3x - 1.26.1.098

    

   Ако компютърът ви е свързан към интернет, при стартиране на софтуера се извършва автоматична проверка за актуализации

   Системни изисквания

   Операционна система: Windows 98 / Windows 2000 / Windows XP / Windows VIsta / Windows 7

   Софтуер за препрограмиране на комуникациония кабел за работа с Windows 8 може да свалите от тук, а описанието от тук.


   Fobos NEXT          

    

   Версия: 1.31.2.1135 

   Размер:  33.4 mb    

   Дата: 19.09.2016 г. 

                                

   Съвместим хардуер: HW 3.0 за 4 и 8 цил.; HW 10.1 за 4 и 8 цил.; HW 2.50, 2.51 за 4 цил.

   При корекция на коефициентите в таблицата режимът по подразбиране е “Прибавяне” (вместо “Заместване”);

   Във формата на осцилоскопа е добавена функция за възстановяване на оригиналния мащаб;

   Коригирана е информацията за сензорните елементи на сензор TECMAPGAS-400400-12-A (Fobos-PGAS вместо Fobos-P9400);

    

   Ако компютърът ви е свързан към интернет, при стартиране на софтуера се извършва автоматична проверка за актуализации

   Системни изисквания

   Операционна система: Windows 98 / Windows 2000 / Windows XP / Windows VIsta / Windows 7

   Софтуер за препрограмиране на комуникациония кабел за работа с Windows 8 може да свалите от тук, а описанието от тук.


   Fobos Gas          

    

   Версия: 1.73.1.1223 

   Размер:  30.7 mb    

   Дата: 19.09.2016 г. 

                                

   Съвместим хардуер: всички

   Добавени са версии за Fobos-5RL (1.25) и Fobos-4R(1.23), в които е предвидена опция за променлив праг на входната верига за измерване на обороти;

   Добавен е прозорец със съобщение за изчакване при относително продължително обновяване на конфигурацията (неактивен графичен интерфейс, при смяна на типа на двигателя от “атмосферен” на “турбо” и обратно);

   При корекция на коефициентите в таблицата режимът по подразбиране е “Прибавяне” (вместо “Заместване”);

   Превключване на бензин над определени инжекторни времена в таблицата и конфигуриране работа на БЕНЗИН извън таблицата е възможно само за версии, които го поддържат (версии по-ниски от 1.20); в новите версии (1.20 и по-високи) това се извършва в “Разширени->Защитни функции–>Работа на високи обороти”;

   Скалата за функцията за съвместно впръскване на ГАЗ и БЕНЗИН се актуализира автоматично при промяна на зададеното номинално работно налягане;

   Във формата на осцилоскопа е добавена функция за възстановяване на оригиналния мащаб;

   Версия 1.23 на firmware за Fobos-5 е подменена – имаше проблем със синхронизацията на данните между газовия контролер и програмата;

   Коригирана е информацията за сензорните елементи на сензор TECMAPGAS-400400-12-A (Fobos-PGAS вместо Fobos-P9400);

   Фиксиран е проблем свързан с конвертирането на продукти FobosNext във FobosGas за някои контролери, програмирани с алтернативна версия на bootloader-а;

    

   Ако компютърът ви е свързан към интернет, при стартиране на софтуера се извършва автоматична проверка за актуализации

   Системни изисквания

   Операционна система: Windows 98 / Windows 2000 / Windows XP / Windows VIsta / Windows 7

   Софтуер за препрограмиране на комуникациония кабел за работа с Windows 8 може да свалите от тук, а описанието от тук.


   Fobos NEXT          

    

   Версия: 1.31.1.1134 

   Размер:  55.5 mb    

   Дата: 29.07.2016 г. 

                                

   Съвместим хардуер: HW 1.20 за 4 и 6 цил.; HW 2.50, 2.51 за 4 цил.; HW 3.0 за 4 и 8 цил.; HW 10.1 за 4 и 8 цил.

   Добавена е поддръжка за сензор TECMAPGAS-400400-12-A;

    

   Ако компютърът ви е свързан към интернет, при стартиране на софтуера се извършва автоматична проверка за актуализации

   Системни изисквания

   Операционна система: Windows 98 / Windows 2000 / Windows XP / Windows VIsta / Windows 7

   Софтуер за препрограмиране на комуникациония кабел за работа с Windows 8 може да свалите от тук, а описанието от тук.


   Fobos Gas          

    

   Версия: 1.70.1.1217 

   Размер:  132.7 mb    

   Дата: 29.07.2016 г. 

                                

   добавена поддръжка за сензор TECMAPGAS-400400-12-A;

    

   Ако компютърът ви е свързан към интернет, при стартиране на софтуера се извършва автоматична проверка за актуализации

   Системни изисквания

   Операционна система: Windows 98 / Windows 2000 / Windows XP / Windows VIsta / Windows 7

   Софтуер за препрограмиране на комуникациония кабел за работа с Windows 8 може да свалите от тук, а описанието от тук.


   Fobos NEXT          

    

   Версия: 1.30.1.1133 

   Размер:  55.7 mb    

   Дата: 28.07.2016 г. 

                                

   Съвместим хардуер: HW 1.20 за 4 и 6 цил.; HW 2.50, 2.51 за 4 цил.; HW 3.0 за 4 и 8 цил.; HW 10.1 за 4 и 8 цил.

   Оправен е проблема при стартиране на ГАЗ при Fobos-4R hw ver. 2.5x (проблемът е свързан със загубата на захранването на газовия ключ при отпадане на сигнала “ACC”)

    

   Ако компютърът ви е свързан към интернет, при стартиране на софтуера се извършва автоматична проверка за актуализации

   Системни изисквания

   Операционна система: Windows 98 / Windows 2000 / Windows XP / Windows VIsta / Windows 7

   Софтуер за препрограмиране на комуникациония кабел за работа с Windows 8 може да свалите от тук, а описанието от тук.


   Fobos Gas          

    

   Версия: 1.70.1.1216 

   Размер:  132.7 mb    

   Дата: 28.07.2016 г. 

                                

   Коефициентът на предаване при измерване на обороти е активен и при използване на 1-ви инжектор като източник;

   Оправен е проблема при стартиране на ГАЗ при Fobos-4R hw ver. 2.5x (проблемът е свързан със загубата на захранването на газовия ключ при отпадане на сигнала “ACC”)

    

   Ако компютърът ви е свързан към интернет, при стартиране на софтуера се извършва автоматична проверка за актуализации

   Системни изисквания

   Операционна система: Windows 98 / Windows 2000 / Windows XP / Windows VIsta / Windows 7

   Софтуер за препрограмиране на комуникациония кабел за работа с Windows 8 може да свалите от тук, а описанието от тук.


   Fobos NEXT          

    

   Версия: 1.21.1.1130 

   Размер:  32.9 mb    

   Дата: 08.07.2016 г. 

                                

   Съвместим хардуер: HW 1.20 за 4 и 6 цил.; HW 2.50, 2.51 за 4 цил.; HW 3.0 за 4 и 8 цил.; HW 10.1 за 4 и 8 цил.

   Добавена е поддръжка за управление поведението на втория изход за газов клапан;

   подобрена диагностика на газовите инжектори;

   оправен бъг при автоматична настройка на празен ход (паразитна ротация на газовите инжектори спрямо бензиновите, което водеше до “прехвърляне” на цилиндри между отделните банки на двигателя!)

    

   Ако компютърът ви е свързан към интернет, при стартиране на софтуера се извършва автоматична проверка за актуализации

   Системни изисквания

   Операционна система: Windows 98 / Windows 2000 / Windows XP / Windows VIsta / Windows 7

   Софтуер за препрограмиране на комуникациония кабел за работа с Windows 8 може да свалите от тук, а описанието от тук.


   Fobos Gas          

    

   Версия: 1.61.1.1211 

   Размер:  110.3 mb    

   Дата: 08.07.2016 г. 

                                

   Добавена е поддръжка за управление поведението на втория изход за газов клапан, ако такъв е наличен в съответната хардуерна версия;

   подобрена диагностика на газовите инжектори;

   оправен бъг при редуциране на високо налягане в изхода на изпарителя при излизане от CUT-OFF (Fobos-5RL и Fobos-4R) (проблемът, наблюдаван при Acura MDX);

   оправен бъг при автоматична настройка на празен ход (паразитна ротация на газовите инжектори спрямо бензиновите, което водеше до “прехвърляне” на цилиндри между отделните банки на двигателя!)

    

   Ако компютърът ви е свързан към интернет, при стартиране на софтуера се извършва автоматична проверка за актуализации

   Системни изисквания

   Операционна система: Windows 98 / Windows 2000 / Windows XP / Windows VIsta / Windows 7

   Софтуер за препрограмиране на комуникациония кабел за работа с Windows 8 може да свалите от тук, а описанието от тук.


   Fobos NEXT          

    

   Версия: 1.21.1.1128 

   Размер:  30.9 mb    

   Дата: 01.06.2016 г. 

                                

   Съвместим хардуер: HW 2.50, 2.51 за 4 цил.; HW 3.0 за 4 и 8 цил.; HW 10.1 за 4 и 8 цил.

   Оправен е проблема, свързан с oбхват на скалата на MAP при конфигуриране на опция ‘TURBO’;

   Съвместимост с всички клонирани системи – AGR, MegaJet, Alfatronic и т.н;

   финализиране подръжката за Fobos-5RL (наследник на Fobos-2);

   В настоящата версия е променена концепцията за поддръжка на езици, като механизма за генериране/тестване и добавяне е следния:

   1. Стартира се програмата;

   2. Отива се в страницата за “Допълнителни Настройки”;

   3. От падащото меню за “Текущ език” се избира базов език например ‘Български’;

   4. В падащото меню за ‘Шаблонен език’ се избира езика, който искаме да добавим като поддръжка, напр. ‘Macedonian’;

   5. С натискане на бутона “Създаване на шаблонен XML файл” се създава файл в определена директирия ($(Install_Dir)\XMLFiles), който се използва като шаблон и съдържа стринговете от базовия език;

   6. Затваря се програмата;

   7. Превеждат се стринговете във файла-шаблон от базовия език на новия език - в случая от Български на Македонски и файла се копира в директорията от която е взет - $(Install_Dir)\XMLFiles;

   8. При следващо стартиране на програмата поддръжката на новия език трябва да е налична;

   9. Оглежда се размера и разположението на стринговете в програмата и се правят нужните промени/съкращения;

   10. Поддръжката на новият език може да бъде включена в програмата като отделен файл, което крие известен риск или този файл се конвертира автоматично при нас и се включва в ресурсите на програмата, за да се избегне евентуалното му изтриване или промяна!

    

   Ако компютърът ви е свързан към интернет, при стартиране на софтуера се извършва автоматична проверка за актуализации

   Системни изисквания

   Операционна система: Windows 98 / Windows 2000 / Windows XP / Windows VIsta / Windows 7

   Софтуер за препрограмиране на комуникациония кабел за работа с Windows 8 може да свалите от тук, а описанието от тук.


   Fobos Gas          

    

   Версия: 1.60.1.1210 

   Размер:  105 mb    

   Дата: 22.06.2016 г. 

                                

   Оправен е проблема, свързан с с бутона за нулиране на дата на инсталация и километража при стартиране в административен режим;

   Версиите на firmware, в които има проблем с динамичното смесване на горивата и алтернативните режими на работа на ГАЗ (“Икономичен”, “Турбо”) са подменени с коректни такива;

   Новите версии се предлагат за обновяване на съответните газовите контролери;

    

   Ако компютърът ви е свързан към интернет, при стартиране на софтуера се извършва автоматична проверка за актуализации

   Системни изисквания

   Операционна система: Windows 98 / Windows 2000 / Windows XP / Windows VIsta / Windows 7

   Софтуер за препрограмиране на комуникациония кабел за работа с Windows 8 може да свалите от тук, а описанието от тук.


   Fobos Gas          

    

   Версия: 1.53.2.1207 

   Размер:  109.6 mb    

   Дата: 01.06.2016 г. 

                                

   Оправен е проблема, свързан с oбхват на скалата на MAP при конфигуриране на опция ‘TURBO’;

   Съвместимост с всички клонирани системи – AGR, MegaJet, Alfatronic и т.н;

   финализиране подръжката за Fobos-5RL (наследник на Fobos-2);

   В настоящата версия е променена концепцията за поддръжка на езици, като механизма за генериране/тестване и добавяне е следния:

   1. Стартира се програмата;

   2. Отива се в страницата за “Допълнителни Настройки”;

   3. От падащото меню за “Текущ език” се избира базов език например ‘Български’;

   4. В падащото меню за ‘Шаблонен език’ се избира езика, който искаме да добавим като поддръжка, напр. ‘Macedonian’;

   5. С натискане на бутона “Създаване на шаблонен XML файл” се създава файл в определена директирия ($(Install_Dir)\XMLFiles), който се използва като шаблон и съдържа стринговете от базовия език;

   6. Затваря се програмата;

   7. Превеждат се стринговете във файла-шаблон от базовия език на новия език - в случая от Български на Македонски и файла се копира в директорията от която е взет - $(Install_Dir)\XMLFiles;

   8. При следващо стартиране на програмата поддръжката на новия език трябва да е налична;

   9. Оглежда се размера и разположението на стринговете в програмата и се правят нужните промени/съкращения;

   10. Поддръжката на новият език може да бъде включена в програмата като отделен файл, което крие известен риск или този файл се конвертира автоматично при нас и се включва в ресурсите на програмата, за да се избегне евентуалното му изтриване или промяна!

    

   Ако компютърът ви е свързан към интернет, при стартиране на софтуера се извършва автоматична проверка за актуализации

   Системни изисквания

   Операционна система: Windows 98 / Windows 2000 / Windows XP / Windows VIsta / Windows 7

   Софтуер за препрограмиране на комуникациония кабел за работа с Windows 8 може да свалите от тук, а описанието от тук.


   Fobos NEXT          

    

   Версия: 1.21.1.1127 

   Размер:  30.8 mb    

   Дата: 17.05.2016 г. 

                                

   Оправен е проблема, свързан с комуникацията на RSK USB кабелите под Windows 10;

   Добавена е поддръжка на нов продукт - газов инжекцион Fobos-5L (2x24pin);

    

   Ако компютърът ви е свързан към интернет, при стартиране на софтуера се извършва автоматична проверка за актуализации

   Системни изисквания

   Операционна система: Windows 98 / Windows 2000 / Windows XP / Windows VIsta / Windows 7

   Софтуер за препрограмиране на комуникациония кабел за работа с Windows 8 може да свалите от тук, а описанието от тук.


   Fobos Gas          

    

   Версия: 1.53.1.1206 

   Размер:  109.4 mb    

   Дата: 17.05.2016 г. 

                                

   Оправен е проблема, свързан с комуникацията на RSK USB кабелите под Windows 10;

   Добавена е поддръжка на нов продукт - газов инжекцион Fobos-5L (2x24pin);

    

   Ако компютърът ви е свързан към интернет, при стартиране на софтуера се извършва автоматична проверка за актуализации

   Системни изисквания

   Операционна система: Windows 98 / Windows 2000 / Windows XP / Windows VIsta / Windows 7

   Софтуер за препрограмиране на комуникациония кабел за работа с Windows 8 може да свалите от тук, а описанието от тук.


   Fobos Now

    

   Версия: 1.20.1.1124 

   Размер:  31 mb    

   Дата: 20.04.2016 г. 

                                

   Фиксирани са всички известни проблеми.

    

   Ако компютърът ви е свързан към интернет, при стартиране на софтуера се извършва автоматична проверка за актуализации

   Системни изисквания

   Операционна система: Windows 98 / Windows 2000 / Windows XP / Windows VIsta / Windows 7

   Софтуер за препрограмиране на комуникациония кабел за работа с Windows 8 може да свалите от тук, а описанието от тук.


   Fobos Gas          

    

   Версия: 1.52.2.1205 

   Размер:  104 mb    

   Дата: 20.04.2016 г. 

                                

    

   Оправен е проблем, свързан с комуникацията на RSK USB кабелите под Windows 10;

   Добавена е поддръжка на нов продукт - газов инжекцион Fobos-5L (2x24pin);

    

   Ако компютърът ви е свързан към интернет, при стартиране на софтуера се извършва автоматична проверка за актуализации

   Системни изисквания

   Операционна система: Windows 98 / Windows 2000 / Windows XP / Windows VIsta / Windows 7

   Софтуер за препрограмиране на комуникациония кабел за работа с Windows 8 може да свалите от тук, а описанието от тук.


   Fobos Gas          

   Тест версия

   Версия: 1.20.2.1202 

   Размер:  109.2 mb    

   Дата: 11.11.2015 г. 

                                

   В инсталацията са фиксирани известните ни към настоящия момент бъгове:

   Регистриране на точки в таблицата

   Коригирано е поведението при подготвителната фаза на firmware версия 1.20

   - в архива с ресурсите на инсталацията версия 1.20.1.81 e подменена с 1.20.1.82 за Fobos-1R+ и Fobos-5

    

   Ако компютърът ви е свързан към интернет, при стартиране на софтуера се извършва автоматична проверка за актуализации

   Системни изисквания

   Операционна система: Windows 98 / Windows 2000 / Windows XP / Windows VIsta / Windows 7

   Софтуер за препрограмиране на комуникациония кабел за работа с Windows 8 може да свалите от тук, а описанието от тук.


   Fobos Gas          

    

   Версия: 1.10.2.1199 

   Размер:  103.3 mb    

   Дата: 11.11.2015 г. 

                                

    

   Fobos Gas          

    

   Версия: 1.20.1.1200 

   Размер:  103 mb    

   Дата: 20.10.2015 г. 

                                

   Промени, реализирани в настоящaтa версия :

   FobosGas (sw ver. 1.20 / fw ver. 1.20)

   Добавена е поддръжка на firmware версия 1.20, която включва:

   Индикация за протокол и състояние на OBD-II връзката в полето със статуса на газовия контролер;

   Събиране на информация за бензиновата карта на автомобила (събиране на точки) при работа на БЕНЗИН и ГАЗ;

   Подобрено и разширена конфигурация за типа на впръскване – едновременно и последователно;

   Подобрено е измерването на обороти;

   Променено е спомагателното впръскване на бензин, като натоварването вече се определя от бензиновите инжекторни времена и оборотите, а не от стойността на MAP сензора, както бе в досегашните версии;

    

   Добавена е възможност за съвместно впръскване на газ и бензин (Split Fuel), като максималния дял на бензина е 25%;

   Подобрена и разширена функционалност на осцилоскопите;

   Повишена надеждност при обновяване на firmware и запис на настройки;

   Отстраняване на бъгове

   Стартиране в административен режим, за да се отстранят проблемите при работа с файлова система;

   Подобрено поведение на бутона – възстановяване на комуникацията при проблемна връзка.

    

   Ако компютърът ви е свързан към интернет, при стартиране на софтуера се извършва автоматична проверка за актуализации

   Системни изисквания

   Операционна система: Windows 98 / Windows 2000 / Windows XP / Windows VIsta / Windows 7

   Софтуер за препрограмиране на комуникациония кабел за работа с Windows 8 може да свалите от тук, а описанието от тук.


   Fobos Gas          

    

   Версия: 1.10.2.1196 

   Размер:  4.9 mb    

   Дата: 12.03.2015 г. 

                                

                                

   Програма

   Параметърът “Праг обороти” в полето с OBD настройки вече се визуализира коректно;

   Добавена е поддръжка на инжекторите Barracuda и е възстановена поддръжката на Romano инжекторите;

   Отстранен е проблемът с плъзгачите на режимите “ИКОНОМИЧЕН” и “ТУРБО”;

   Oтстранен е проблемът с таблицата на автономната система;

   Разрешен е проблемът с постоянното нарастване на използваната памет;

   При прекратяване на връзката с контролера се изпраща команда за синхронизиране на конфигурациите в оперативната и постоянната памет.

    

   Firmware

   Програмата предлага обновяване на firmware до следващата версия/модификация в която е:

   Отстранен е пропускът свързан с невключването на програмируемият изход, когато е конфигуриран да управлява бензинова помпа, в случай на скрито преминаване на БЕНЗИН;;

   За системите с OBD-II (Fobos-5 и Fobos-1+) се предлага ver.1.16, в която са отстранени проблемите при OBD протокол 9141-2 с два модула - BMW с авт. скоростна кутия.

    

   Ако компютърът ви е свързан към интернет, при стартиране на софтуера се извършва автоматична проверка за актуализации

   Системни изисквания

   Операционна система: Windows 98 / Windows 2000 / Windows XP / Windows VIsta / Windows 7

   Софтуер за препрограмиране на комуникациония кабел за работа с Windows 8 може да свалите от тук, а описанието от тук.


   Fobos Gas          

    

   Версия: 1.1.4.1171 

   Размер:  8.2 mb    

   Дата: 09.05.2014 г. 

                                

                                

   Интерфейс

   В Wizard за бързо конфигуриране:

   Актуалните сензори за налягане и температура са отделени в самостоятелна група и са изведени в началото на списъка;

   Добавени са снимки за почти всички газовите инжектори и изображението е синхронизирано с избора на инжектор от списъка;

   Изборът на сигнал за обороти е сведен до три самостоятелни опции – Бобина/Слаб сигнал/1-ви инжектор;

   Изборът на сензор за ниво става чрез бутони с изображение на съответния сензор; възможностите на този етап са три : 0-90Ohm, AEB 806, Няма (Х);

   Подмяна на firmware

   Отметката за запазване на текущата конфигурация е заменена с две взаимно изключващи се опции – Запазване на текуща конфигурация и Конфигурация по подразбира

   Настройка

   Добавени са полета с големи цифри на OBD-II тримовете над таблицата/графиката;

   При таблицата и графиката е добавена възможност за конфигуриране на спомагателно впръскване на бензин;

   Бутонът за автоматично изчисляване на корекцията на газовите инжектори е скрит;

   Диагностика

   Във формата за тест на периферията не се показват контролите за тест на бутона (светодиоди и зумер) при положение, че газовия инжекцион има обша линия за диагностика и връзка с бутона (Fobos-2, Fobos-4, Fobos-5);

   Оценката на стойността на захранващото напрежение (5V или 12V) се извършва в зависимост от спецификацията на хардуера (в досегашните версии се приемаше, че сензорното напрежение винаги е 5.0V);

   Конфигурация

   Функцията “Предварително впръскване” се вижда само при CNG;

   Функцията “Подготвителна Фаза” се вижда само при LPG;

   Продължителността на газовото инжекторно време за всички функции, които го изискват автоматично се задава на 85% от минималното време на газовия инжектор ( 3.2/3.8 = 0.85 ); Това се извършва при задаване на типа на газовите инжектори или промяна на въпросния параметър;

   Стойността на таймаута за липса на импулси, при избор на източник на сигнал за обороти от специализирания вход, е променена от 5.0s на 1.0s;

   За всички температурни сензори в посочена и стойността на терморезистора при 25°C в квадратни скоби – напр. “Fobos-T740429 [2.2kΩ]”;

   Функцията за проверка за разменени кабели изисква доработка и на този етап бутона за нейното активиране е скрит;

   Разширени

   Групата параметри със задаване на “защитните” бензинови инжекторни времена се вижда само при избор на таблица; (преместването им при таблицата на този етап е доста трудоемко; при таблицата има невидими функции свързани с поддръжка на тестови версии или потенциални такива като събиране на точки на БЕНЗИН и ГАЗ при таблица и реализация на настройка, подобна на тази при BRC)

   Изключена е функцията за обработка на импулсите за допълнително впръскване с отделни коефициенти;

   Възможните опции са:

   Игнориране или обработка според таблицата/графиката като всички останали импулси;

    

   Продължителността на газовото инжекторно време за всички функции, които го изискват автоматично се задава на 85% от минималното време на избрания газовия инжектор;

   Спомагателното впръскване на БЕНЗИН е преместено;

   Firmware (ver. 1.04 за Fobos-4 и ver. 1.14 за всички останали продукти)

   Забрана за изключване на индикатора за ниво при скрито преминаване на БЕНЗИН при използване на комфорт функцията;

   Промяна на функцията на OBD-II корекцията както следва:

   добавя се параметър “Праг обороти” и отметка “Нул. трим под прага”. Действието на финкцията е следното. При обороти на двигателя по-ниски от параметъра “Праг обороти” се прекратява обновяването на газовия трим като начина по който това се извършва зависи от отметката “Нул. трим под прага”. Ако отметката не е активирана, газовият трим запазва стойността си докато оборотите са под зададения праг. Ако отметката е ‘включена’, тогава газовият трим плавно се стреми към 0.0% докато оборотите са под прага.

    

   Промяна в начина на палене на ГАЗ

   всички параметри и поведението на системата при стартиране на ГАЗ повтарят функционалността на AEB системите. Добавена е отметка за стартиране на ГАЗ при топъл двигател. Възможно е паленето директно на ГАЗ при студен двигател с натискане и задържане на бутона при стартиране, но това е достъпно само ограничен брой пъти, зададен от инсталатора, като максимума е 255(както при AEB). След достигане на зададения брой, директното стартиране на ГАЗ при студен двигател става невъзможно! Грешка се записва само при стартиране при температура по-ниска от тази за “топъл” двигател.

    

   Ако компютърът ви е свързан към интернет, при стартиране на софтуера се извършва автоматична проверка за актуализации

   Системни изисквания

   Операционна система: Windows 98 / Windows 2000 / Windows XP / Windows VIsta / Windows 7

   Софтуер за препрограмиране на комуникациония кабел за работа с Windows 8 може да свалите от тук, а описанието от тук.


   Fobos Gas

    

   Версия: 0.83.2.1154 

   Размер:  18 mb    

    

                                

                                

   Актуализирани са параметрите на добавени газови инжектори;

   Актуализирани скриптове на гръцки език;

    

   Ако компютърът ви е свързан към интернет, при стартиране на софтуера се извършва автоматична проверка за актуализации

   Системни изисквания

   Операционна система: Windows 98 / Windows 2000 / Windows XP / Windows VIsta / Windows 7

   Софтуер за препрограмиране на комуникациония кабел за работа с Windows 8 може да свалите от тук, а описанието от тук.


   Fobos Gas          

    

   Версия: 0.83.01.1153 

   Размер:  18 mb   

    

                                

                                

   Обновен firmware за всички OBD-II системи, в който:

   SO14230-4 (5 BAUDS) - филтрира се информацията само от ECU на двигателя, когато са налични повече от един контролер за диагностика – това е проблемът, който се наблюдаваше във VW Phaeton;

   ISO15765-4 (11-bit CAN) – аналогично – анализира се само реакцията на контролера на двигателя – Mazda-6 с автоматична скоростна кутия.

   Добавена поддръжка на италиански и руски език.

    

   Ако компютърът ви е свързан към интернет, при стартиране на софтуера се извършва автоматична проверка за актуализации

   Системни изисквания

   Операционна система: Windows 98 / Windows 2000 / Windows XP / Windows VIsta / Windows 7

   Софтуер за препрограмиране на комуникациония кабел за работа с Windows 8 може да свалите от тук, а описанието от тук.