Добре дошли в нашия магазин!

Е-магазин

Условия за плащане с карта на избраната стока

Как да платим с кредитна или дебитна карта

         Плащането с кредитни и дебитни карти е  изключително бързо и удобно  и по тази  причина е широко разпространен метод

в  електронната търговия.

         Сайтът ни отговаря на всички изисквания  и условия за сигурност и  осигурява максимална защита на личните Ви данни.

 

Обща информация

 

         Приемаме плащания чрез банкови карти MasterCard, MasterCard Electronic, Visa, Visa Electron, V PAY, Maestro. Моля, обърнете внимание, че Вашата V PAY или MasterCard Electronic карта ще се приеме само, ако е регистрирана за участие в схемите Verified by Visa или MasterCard SecureCode. Моля проверете също така, дали Вашата карта е отворена от Вашият издател за транзакции в Интернет.

 

Необходими данни, които трябва да се въведат при плащане с карта

 

  • Номер на картата
  • Име на картодържателя
  • 3 цифрен код за сигурност
  • Дата на валидност
  • Данни за автентикация

 

          За идентифицирането Ви, като картодържател, платежният сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка, поддържа схемите за автентикация на международните картови организации - Verified by VISA и MasterCard SecureCode.  В случай, че сте регистрирани от Вашата банка Издател в тези схеми за сигурност, на екрана Ви ще се появи страница където трябва да въведете Вашата автентикационна парола.

         Сумата от Вашата карта се удържа веднага след извършена успешна транзакция.

 

Допълнителна информация за чуждестранни клиенти

 

         Валутата на плащанията с кредитна / дебитна карта е български левове (BGN). Всяка цена на продукт в този сайт, чиято валута е различна от български левове (BGN), трябва да се счита само за сведение. Ако валутата на картодържателя се различава от валутата на плащането, сумата на плащането ще бъде изчислена по съответния за деня валутен курс на организацията издала картата.

 

         Максималната сума за плащане, допустима с едно плащане с карта е 10 000 лева.

 

         Клиентите извън България също носят отговорност за всички вносни мита, квоти, разрешителни, ограничения продукт и други местни изисквания. Препоръчваме Ви да проверите най-новите, приложими изискванията на местното законодателство, преди да направите поръчка.

 

Валидиране на кредитна карта

 

         Всеки картодържател на кредитна / дебитна карта са обект на проверка и оторизиране от издателя на картата. Ако издателят на Вашата карта откаже плащане, или по някаква причина не разреши плащане, Вие ще бъде уведомен за това незабавно.

 

Защита на картовите данни

 

         При заплащане на стоки и услуги с кредитна карата, служителите на GasShop нямат достъп до картовите данни.  Достъп до тях има само обслужващата ни банка, а ако сте регистрирани в схемите за автентикация - банката Издател.

 

За да Ви предпазим от злоупотреба при плащане с Вашата Visa или MasterCard карта, ние прилагаме най-добрите практики препоръчани от международните картови организации:

 

  • Сигурността при въвеждане и пренос на картовите данни се осигурява чрез използване на SSL протокол за криптиране на връзката между нашия сървър и платежната страница на обслужващата ни банка.

  • Автентичността на Вашата карта се проверява чрез въвеждането на код за сигурност (CVV2).

  • В допълнение, за идентифицирането Ви като картодържател, платежният сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации - Verified by VISA и MasterCard SecureCode, в случай, че сте регистрирани да ги използват.